ייפוי כוח מתמשך

ליצירת קשר

לתחומים נוספים

העברה בין דורית

העברה בין דורית -לווי משפטי ועסקי תכנון הורשה ויעוץ אסטרטגי בהעברה בין דורית של הון פיננסי ונכסים לעיתים קרובות פונים אלי לקוחות ממשפחות אמידות, שמחזיקות

קרא עוד »

ייפוי כוח מתמשך

יפוי כוח מתמשך   עו"ד אבירם בורוכוב הינו בעל רישיון ממשרד האפוטרופוס הכללי לעריכת ייפוי כוח מתמשך ועורך עבור לקוחותיו את המסמכים הנדרשים, וכן מלווה

קרא עוד »

שירותי נוטריון ואפוסטיל

שירותי נוטריון ואפוסטיל   שירות נוטריון מהיר ומקצועי  עו"ד אבירם בורוכוב הינו נוטריון ותיק ומנוסה, והוא מעניק שירותי נוטריון מכל הסוגים. משרדנו ערוך לספק ללקוחות

קרא עוד »

בוררות

גישור ובוררות עו"ד בורוכוב משמש כמגשר מוסמך והוא בעלת ניסיון רב בפתרון ויישוב סכסוכים בתחום המקרקעין, בתחום העסקי מסחרי, ובתחום דיני משפחה והעיזבון. הניסיון רב

קרא עוד »

גישור

גישור ובוררות עו"ד בורוכוב משמש כמגשר מוסמך והוא בעלת ניסיון רב בפתרון ויישוב סכסוכים בתחום המקרקעין, בתחום העסקי מסחרי, ובתחום דיני משפחה והעיזבון. הניסיון רב

קרא עוד »

אפוטרופסות

עו"ד אבירם בורוכוב מעניק ליווי משפטי ללקוחות המבקשים למנות אפוטרופוס לדין מכל הסוגים ובניהם עבור מי שבית המשפט הכריז כי הוא "פסול דין", או לקטין

קרא עוד »

יפוי כוח מתמשך

 

עו"ד אבירם בורוכוב הינו בעל רישיון ממשרד האפוטרופוס הכללי לעריכת ייפוי כוח מתמשך ועורך עבור לקוחותיו את המסמכים הנדרשים, וכן מלווה אותם ומסייע בידם לערוך מול משרד הבריאות גם הנחיות רפואיות לפי חוק חולה נוטה למות.

עורך דין אבירם בורוכוב בעל ניסיון רב בלווי הלקוחות והמשפחה בהליך המורכב והרגיש מול האפוטרופוס הכללי ומול משרד הבריאות, ומילוי הטפסים הנדרשים לצורך עריכת ייפוי כוח מתמשך ומתן הנחיות רפואיות מקדימות, וייפוי כוח , כולל מול הרופא עמו תיפגשו כחלק בלתי נפרד מההליך.

כמה דברים שכדאי לדעת על ייפוי כוח מתמשך לפני הפגישה הראשונה במשרדי.

יפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18) המבין את משמעותו של יפוי הכוח ותוצאותיו, לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בהם בעצמו, למשל עקב מחלת זיקנה (כמו דמנציה), מוגבלות נפשית ומצבים אחרים דומים .

באמצעות פעולה פשוטה יחסית אתם יכולים להפקיד את קבלת ההחלטות בעניינכם בידי אדם אחד או יותר שאתם סומכים עליהם (להלן: "מיופה כוח"). 

ייפוי כוח מתמשך יכול להיות בעניינים אישיים (כולל רפואיים) ובענייני רכוש, בכולם או בחלקם והוא יהיה בתוקף ורלוונטי רק לתחומים שצוינו בו במפורש.

ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים:  מתייחס לרווחתו האישית של האדם, לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים. עניינים אישיים עשויים לכלול גם עניינים רפואיים, אך ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך שמתייחס לעניינים הבריאותיים בלבד ואף לפי חוק חולה נוטה למות.( ראו באתר זה בנפרד ).  

ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם. 

בעיקרון אתם יכולים בייפוי הכוח לקבוע באופן כללי כי מיופה הכוח הוא האדם המוסמך לקבל בשמכם החלטות עתידיות, ולהשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות, או שאתם יכולים לפרט מהו רצונכם לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים, וזאת באמצעות קביעת "הנחיות מקדימות". לדוגמא: במסגרת עניינים אישיים/ הרפואיים ניתן לקבוע את סוג/זהות המטפל המועדף ובמסגרת ענייניו האישיים ניתן לקבוע שמקום המגורים בעתיד יהיה בבית, וכי המעבר לסידור חוץ ביתי ייעשה בנסיבות מסוימות בלבד. 

אתם יכולים לקבוע כי במסגרת הטיפול בעניינים הרכושיים שלכם  מיופה הכוח יוכל למכור או להשכיר את ביתכם בנסיבות מסוימות או להנחותו להשקיע את הכספים שלכם בדרך מסוימת.

זהות מיופה הכוח, אופן המינוי והיקף הסמכויות: 

חשוב להבהיר כי אין כאן "הנחתה" של תפקיד וצריך לקבל הסכמה מראש של מיופה הכוח שעליו מבקשים להטיל תפקיד. 

מיופה הכוח חייב להסכים למינויו שמוטל עליו על ידי מייפה הכוח ולא ניתן להכריח אותו לשמש מיופה כוח.

ניתן למנות את אותו מיופה הכוח לכל העניינים הרצויים, אך ניתן גם למנות מספר מיופי כוח.

ניתן להחליט על מינוי מיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול.

ניתן לקבוע אם מיופי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם וכן מי יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם.

על מיופה הכוח לפעול על פי הנחיות האדם שערך את ייפוי הכוח, אך אם ההנחיה בלתי אפשרית לביצוע, בלתי חוקית או שביצועה עשוי לפגוע בצורה חמורה באדם – אסור למיופה הכוח לפעול לפיה, והוא רשאי לפנות לבית המשפט כדי לקבל הוראות

האדם הממנה רשאי לקבוע "אנשים מיודעים", שיקבלו מידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות שקיבל או פעולות שביצע או לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח.

אלו עניינים, מה ניתן או מה כדאי לפרט ולכלול בייפוי הכוח המתמשך

בייפוי הכוח יפרט האדם באיזה עניין מוסמך מיופה הכוח לפעול בשמו (עניינים רכושיים, עניינים אישיים לא כולל עניינים רפואיים, ועניינים רפואיים).

בנוסף, יכול האדם לכלול הנחיות מקדימות למועד שייפוי הכוח ייכנס לתוקף ולעניין פקיעתו.

אדם רשאי לקבוע בייפוי הכוח הוראות לעניין פקיעת תוקפו של ייפוי הכוח, לרבות מועד פקיעתו, אפילו אם לא הופעל עדיין לדוגמה: אדם יכול להורות כי ייפוי הכוח המתמשך הוא לתקופה של 5 שנים שלאחריהן הוא אינו בתוקף עוד.

האדם הממנה רשאי לציין בייפוי הכוח המתמשך אדם אחד או יותר (שמכונה "אדם מיודע"), שיהיה על מיופה הכוח לדווח להם על החלטות או פעולות בנושאים המנויים בייפוי הכוח, והוא רשאי לקבוע כי מיופה הכוח ידווח על פעולותיו לאפוטרופוס הכללי.

לא ניתן לבחור לדיווח כזה אדם שהוא קרוב משפחה של מיופה הכוח, אלא אם כן מיופה הכוח הוא קרוב משפחה של האדם הממנה.

"אדם מיודע" רשאי לדרוש ממיופה הכוח מידע על החלטות שקיבל ופעולות שביצע בנושאים המנויים בייפוי הכוח.

יש פעולות שחייבות להיכלל במפורש בייפוי הכוח המתמשך, יש פעולות שאפילו אם יוזכרו יחייבו אישור בית משפט כדי לממשן, ויש פעולות שגם אם יוזכרו בייפוי הכוח לא ניתן יהיה לממשן. למידע נוסף ראו בערך מגבלות על סמכויותיו של מיופה כוח בייפוי כוח מתמשך.


תהליך מימוש הזכות

יש לערוך את ייפוי הכוח על גבי טפסים מיוחדים ולחתום עליהם בפני עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת, ושאין לו עניין אישי בייפוי הכוח לרשימת עורכי הדין המוסמכים לחתום על ייפוי כוח מתמשך.

לאחר עריכת ייפוי הכוח יש להפקידו במשרדי האפוטרופוס הכללי.

כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך


תנאים לכניסה לתוקף

הכניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך תהיה במועד שבו האדם הממנה לא יהיה עוד מסוגל להבין בדבר אשר לשמו ניתן ייפוי הכוח.

אם האדם הממנה (זה שערך את ייפוי הכוח) קבע במפורש בייפוי הכוח תנאים מסוימים, שהתרחשותם תביא לכניסתו של ייפוי הכוח לתוקף, הרי שברגע שתנאים אלה יתרחשו, ייכנס ייפוי הכוח לתוקף

האדם העורך את ייפוי הכוח אינו רשאי לקבוע כי ייפוי הכוח ייכנס לתוקף לפי החלטה של מיופה הכוח בלבד

האדם העורך את ייפוי הכוח יכול לקבוע כי החלטה על כניסת ייפוי הכוח לתוקף תיעשה במשותף על ידי מיופה הכוח עם בת זוגו או ילדיו, שיוכלו לזהות כי במצבו הוא כבר אינו מסוגל להבין בדבר שלשמו ניתן ייפוי הכוח המתמשך

האדם העורך את ייפוי הכוח יכול לקבוע כתנאי את התרחשותו של אירוע מסוים, למשל, אשפוז פסיכיאטרי

אם האדם שערך את ייפוי הכוח לא התייחס לכך במפורש בייפוי הכוח המתמשך, ייפוי הכוח ייכנס לתוקפו על פי חוות דעת רפואית שלפיה עורך ייפוי הכוח אינו מסוגל להבין באותו עניין שלשמו ניתן ייפוי הכוח המתמשך.


הודעה על כניסה לתוקף

מיופה הכוח יודיע לאנשים "המיודעים" על התקיימות התנאים לכניסה לתוקף של ייפוי הכוח, ולאחר מכן יודיע לאפוטרופוס הכללי על כניסת ייפוי הכוח לתוקף.

אם האדם גר אצל קרוב או במעון דרך קבע, יידע מיופה הכוח את הקרוב או את מנהל המעון שבו הוא מתגורר.

האפוטרופוס הכללי ישלח למיופה הכוח מכתב אישור או דחייה של ההודעה על כניסה לתוקף, וכן ישלח הודעה לממנה ולאדם המיודע בהתאם.

מסמך ייפוי הכוח המתמשך יישא חותמת האפוטרופוס הכללי ובה יצוינו תאריך הפקדתו ותאריך כניסתו לתוקף.


מימוש ייפוי כוח שנכנס לתוקף

מיופה הכוח יהיה רשאי לפעול בהתאם לסמכויות שנקבעו בייפוי הכוח המתמשך ולהציג לכל דורש את מסמך ייפוי הכוח הנושא את אישור האפוטרופוס הכללי ותאריך הכניסה לתוקף.

המסמך יכובד על-ידי הגופים הרלוונטיים לתחומים שהוגדרו בייפוי הכוח (כגון גופים פיננסיים או גורמים רפואיים).


פקיעת תוקפו של ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך יפקע אם התקיים אחד המצבים הבאים:

תנאי מסוים שהאדם קבע בייפוי הכוח התממש.

מת מייפה הכוח או מיופה הכוח.

חל שינוי במצבו של מיופה הכוח והוא כבר אינו עומד בתנאים הנדרשים )למשל: מיופה הכוח מונה בשל היותו בעל מקצוע ורישיונו נשלל).

 מיופה הכוח הודיע בכתב למייפה הכוח (או לבן זוגו) שהוא אינו מעוניין לשמש עוד. 

מיופה כוח מיופה הכוח היה בן זוגו של מייפה הכוח וקשר הנישואין פקע (אלא אם כן צוין במפורש אחרת בייפוי הכוח).

מיופה הכוח היה ידוע בציבור של מייפה הכוח וחדל לנהל עמו משק בית משותף מתוך כוונה לפרק את חיי המשפחה באופן קבוע.

יש למסור הודעה על פקיעת ייפוי הכוח לאפוטרופוס הכללי:

אם ייפוי הכוח טרם נכנס לתוקף – על האדם הממנה (האדם שערך את ייפוי הכוח) להודיע לאפוטרופוס  הכללי על פקיעתו.

אם ייפוי הכוח נכנס לתוקף – על מיופה הכוח להודיע לאפוטרופוס הכללי על פקיעתו

בנוסף, מייפה הכוח יכול לבטל את ייפוי הכוח ומכל סיבה שהיא כל עוד הוא לא נכנס לתוקף. אם ייפוי הכוח נכנס כבר לתוקף רשאי מייפה וכן קרוביו וידידיו לפנות לבית המשפט ולבקש לבטל את ייפוי הכוח וזאת אם קיימות נסיבות מיוחדות הקשורות לתפקודו של מיופה הכוח או לנסיבות שבהן נערך יפוי הכוח. למידע נוסף ראו ביטול ייפוי כוח מתמשך


הנחיות רפואיות לפי חוק חולה נוטה למות 

כל עוד אתם צלולים ובהכרה מלאה, רצונכם הוא הקובע.

חוק החולה הנוטה למות עוסק בחולים במחלה חשוכת מרפא הנמצאים בסוף חייהם.

חוק החולה הנוטה למות כולל את הזכאות שלכם לדרוש טיפול רפואי, או להימנע מקבלת טיפול רפואי ו/או להפסיק מתן טיפול רפואי שכבר החל. 

ייחודו של החוק בכך שהוא מאפשר לכם להימנע, בהתאם לרצונכם, מטיפול רפואי מאריך חיים (כגון: טיפולים כימותרפיים, ניתוחים, חיבור למכונת הנשמה והזנה מלאכותית) ולתת הוראות אלה מראש, למקרה שבו לא תהיו מסוגלים להביע התנגדות לטיפול לכשתהיו בערוב ימיכם.

ההנחיות הרפואיות המקדימות או ייפוי הכוח עליהם תחתמו במסגרת הליווי המשפטי, ייכנסו לתוקף רק במצב בו לא תהיו כשירים לקבל החלטות.

החוק מאפשר לכם מלא טופס המיועד למי שרוצה לתת הנחיות רפואיות מקדימות שבהן הוא מפרט את רצונו לגבי טיפול רפואי עתידי בו, אם יהיה חולה נוטה למות שאינו בעל כשרות (למשל עקב חוסר הכרה), בדבר הימנעות מטיפולים רפואיים או בדבר קבלת טיפולים רפואיים חריגים להארכת חיים

נותן ההנחיות הרפואיות המקדימות מפרט בטופס מאילו טיפולים ברצונו להימנע ומאילו לא להימנע וזאת לאחר שקיבל הסבר מרופא או מאחות מוסמכת על המונחים הרפואיים הכלולים בטופס ההנחיות הרפואיות, על מנת שיוכל לחתום עליו מדעת. כך למשל, אדם יכול להורות מראש על הפסקת טיפול רפואי מחזורי כדוגמת טיפולי דיאליזה, כימותרפיה, הקרנות וכדומה, אם טיפולים אלו קשורים למחלתו חשוכת המרפא

תוקפן של הנחיות רפואיות מקדימות הינו לחמש שנים. ניתן להאריך אותן מדי חמש שנים או לבטלן בכל עת. ניתן גם לעדכן את ההנחיות בכל עת באמצעות מילוי הטופס מחדש.

עורך דין אבירם בורוכוב בעל ניסיון רב בלווי הלקוחות והמשפחה בהליך המורכב והרגיש מול משרד הבריאות, ומילוי הטפסים הנדרשים לצורך מתן הנחיות רפואיות מקדימות, וייפוי כוח , כולל מול הרופא עמו תיפגשו כחלק בלתי נפרד מההליך.

דילוג לתוכן