אפוטרופסות

ליצירת קשר

לתחומים נוספים

העברה בין דורית

העברה בין דורית -לווי משפטי ועסקי תכנון הורשה ויעוץ אסטרטגי בהעברה בין דורית של הון פיננסי ונכסים לעיתים קרובות פונים אלי לקוחות ממשפחות אמידות, שמחזיקות

קרא עוד »

ייפוי כוח מתמשך

יפוי כוח מתמשך   עו"ד אבירם בורוכוב הינו בעל רישיון ממשרד האפוטרופוס הכללי לעריכת ייפוי כוח מתמשך ועורך עבור לקוחותיו את המסמכים הנדרשים, וכן מלווה

קרא עוד »

שירותי נוטריון ואפוסטיל

שירותי נוטריון ואפוסטיל   שירות נוטריון מהיר ומקצועי  עו"ד אבירם בורוכוב הינו נוטריון ותיק ומנוסה, והוא מעניק שירותי נוטריון מכל הסוגים. משרדנו ערוך לספק ללקוחות

קרא עוד »

בוררות

גישור ובוררות עו"ד בורוכוב משמש כמגשר מוסמך והוא בעלת ניסיון רב בפתרון ויישוב סכסוכים בתחום המקרקעין, בתחום העסקי מסחרי, ובתחום דיני משפחה והעיזבון. הניסיון רב

קרא עוד »

גישור

גישור ובוררות עו"ד בורוכוב משמש כמגשר מוסמך והוא בעלת ניסיון רב בפתרון ויישוב סכסוכים בתחום המקרקעין, בתחום העסקי מסחרי, ובתחום דיני משפחה והעיזבון. הניסיון רב

קרא עוד »

אפוטרופסות

עו"ד אבירם בורוכוב מעניק ליווי משפטי ללקוחות המבקשים למנות אפוטרופוס לדין מכל הסוגים ובניהם עבור מי שבית המשפט הכריז כי הוא "פסול דין", או לקטין

קרא עוד »

עו"ד אבירם בורוכוב מעניק ליווי משפטי ללקוחות המבקשים למנות אפוטרופוס לדין מכל הסוגים ובניהם עבור מי שבית המשפט הכריז כי הוא "פסול דין", או לקטין (מי שטרם מלאו לו 18) אשר הוריו נפטרו, הוכרזו כ"פסולי דין" או נקבע כי אינם מסוגלים למלא את חובותיהם כהורים, או לבוגר בעל צרכים מיוחדים אשר אינו מסוגל לנהל את ענייניו, או לקשיש המגיע למצב שבו אינו יכול לדאוג לעצמו או לקבל החלטות בעצמו. מאושפז בבית חולים, אשר נבדק ונמצא כי אינו מסוגל להביע דעה לגבי ביצוע פרוצדורה רפואית עבורו.

הליווי המשפטי כולל הכנת הבקשות, הופעה בבית המשפט וליווי הלקוח במסגרת תפקידו החדש כאפוטרופוס והכוונה וייצוג במילוי תפקידו מול בית המשפט לענייני משפחה וכן מול מח' הפיקוח על אפוטרופוסים באפוטרופוס הכללי.

 

מי יכול להיות אפוטרופוס? 

אפוטרופוס יכול להיות אדם, תאגיד או האפוטרופוס הכללי ומטרתו לדאוג לשלומו לרווחתו של אדם אחר.

ככלל, קיימים שלושה סוגי אפוטרופוסים:

א. אפוטרופוס ממונה בבית המשפט,

ב. אפוטרופוס טבעי כגון הורה לילדו

ג. אפוטרופוס למעשה. מדובר באדם שנטל על עצמו, לטפל באחר, מבלי שמונה על ידי בית המשפט, בתוך שהוא קובע לעצמו את מהות וטווח הסיוע שיוענק על ידו. בדרך כלל  מדובר באדם קרוב  שמעניק לחסר הישע או החסוי סיוע בניהול רכושו באופן בלתי פורמלי, וגם מטפל בעניינים הנוגעים לגופו ובריאותו, בלא שמישהו מרשויות המדינה יפקח על מעשיו. לעיתים יחזיק המטפל ביפוי כח מטעם האדם שלו הוא מסייע ועל יסודו יבצע פעולות עבור האדם החסוי.

 

באילו עניינים מטפל האפוט'? 

ענייני רכוש, ענייני גוף או שניהם יחד.

 

אפוט' לגוף

במקרים בהם  אדם מרותק למיטתו וחסר יכולת תנועה מתעורר הצורך למנות לו  אפוטרופוס לגוף. 

אפוטרופוס לגוף ידאג לאורח חייו של החסוי, למקום מחייתו, לארוחותיו, לטיפול רפואי ולתרופות, למינוי מטפלת ולכל אותם עניינים הקשורים לתחזוקת גוף האדם במצב טוב.

ראוי לציין כי מינוי שכזה כאפוטרופוס לגוף אינו מבטל את כשירותו של אותו אדם לעשות כרצונו ברכושו והוא יהיה אף כשיר לערוך ולחתום על צוואה שבנסיבות תהא כשרה לכל דבר ועניין אם נעשתה כדין על פי דרישות חוק הירושה.

 

אפוט' לרכוש

כאשר בית המשפט התרשם בהתאם למסמכים הרפואיים שהונחו בפניו שהחסוי אינו יכול לדאוג לענייניו הכספיים מבחינה קוגנטיבית או נפשית, והוא לא מסוגל לקבל החלטות רציונליות או הגיוניות ביחס לרכושו, ימונה אפוט' לרכוש. 

בכל מקרה ראוי לציין להבחין בין חסוי לביו פסול דין כיוון שאדם שמונה לו אפוט' עשוי להיות חסוי, אך לא פסול דין. 

חסוי, כהוראת סעיף 33(4) לחוק הכשירות המשפטית והאפוטרופסות, אינו בלתי כשיר מבחינה משפטית. חסוי רשאי לערוך צוואה וליטול על עצמו חובות וזכויות וזאת בניגוד לפסול הדין שאיבד את כושרו המשפטי והינו חסר ישע לכל דבר ועניין.

 

חובות הדיווח של אפוטרופוס

ראשית צריך לציין כי כל מי שממונה כאפוטרופוס על ידי בית המשפט  חלים עליו חובות לדאוג לחסוי ואלו אינן מתבטאות רק בחובת הדיווח. 

על האפוט' לשמור על טוהר מידות, אסור לו להימצא במצב של ניגוד עניינים, אסור לו לקבל טובות הנאה מהחסוי או מרכושו, וחובה עליו לשמור על כבודו של החסוי, גם במצבים שבהם הגבילו את החירות של החסוי. 

חובות אלו  ולמעשה כל פעולות האפוט' דורשות לעיתים קרובות ייעוץ משפטי מקצועי, לשם שמירה על זכויות החסוי וזכויות האפוטרופוס.

לעיתים מזומנות הפרת חובותיו של האפוטרופוס יכולות לבוא לידי ביטוי גם בסכסוכי  ירושה או כאשר קרובי משפחה וחברים של החסוי מעלים חשש מפני השתלטות על רכושו של החסוי תוך ניצול מעמדו של האפוט'.

 

אני מציע לכם כי בכל מקרה שבו עולה חשש או חשד ביחס לפעולות אפוטרופוס ו/או הפרת חובת הדיווח או כל  חובה אחרת, להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום.

חובות הדיווח של אפוט' מפורטות בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות ואף בפסיקת בתי המשפט לענייני משפחה והן חלק בלתי נפרד מחובות הדיווח המפורטות גם בחוקים אחרים כמו גם חוק הנאמנות ובחוק השליחות. 

האפוט' הינו למעשה סוג מיוחד של נאמן, למען האדם החסוי, שאינו מסוגל לדאוג לעצמו, ומשום נועדו חובות הדיווח  לשם פיקוח על פעולות האפו'

 

חובות הדיווח לאפוטרופוס הכללי

מי שמונה אפוט' חייב להכין פרטה בה יפרט את כל רכושו של החסוי והפעולות שבוצעו עבורו ואת הפרטה יש להגיש לאפוטרופוס הכללי מדי שנה. 

 

חובות הדיווח לבית המשפט לפי סעיף 47 לחוק

חובות האפוט' לדיווח מפורטות בהוראות סעיף 47 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות.

הוראות אלו שבחוק, מונעות מאפוט' ממונה או "אפוטרופוס למעשה", לבצע פעולות אסורות ברכושו של החסוי ללא אישור בית המשפט, ואלו הן הפעולות האסורות ללא דיווח:

(1)   העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, בתעשייה, במלאכה או במסחר, או של דירה;

(2)   עסקה במקרקעין, למעט השכרה של נכס לתקופה שאינה עולה על חמש שנים שהוראות חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972, לא חלות עליה;

(3)   המחאה או שעבוד של זכות לקבלת זכות במקרקעין;

(4)   השכרה שהוראות חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972, חלות עליה;

(5)   הסתלקות מחלק או ממנה בעיזבון, או העברה או שעבוד של חלק או מנה בעיזבון;

(5א) מתן תרומה בסכום העולה על הסכום שנקבע בהנחיות המקדימות לפי סעיף 35א (בסעיף זה – הנחיות מקדימות) או בסכום העולה במצטבר על 100,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך, והכול ובלבד שניתנה הסמכה מפורשת בהנחיות המקדימות;

(5ב) מתן מתנה שאינה נהוגה בנסיבות העניין, ואם ניתנה הסמכה מפורשת בהנחיות מקדימות – בסכום העולה על הסכום שנקבע בהנחיות המקדימות או בסכום העולה במצטבר על 100,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך;

(5ג)  פעולה משפטית אחרת, ובכלל זה כמה פעולות הקשורות בעסקה אחת, ששוויין עולה על 100,000 שקלים חדשים, אלא אם כן ניתנה הסמכה מפורשת בהנחיות מקדימות; ניתנה הסמכה מפורשת כאמור, תובא לאישור בית המשפט פעולה משפטית כאמור ששווייה עולה על 500,000 שקלים חדשים;

(5ד)  משיכת כספים מקופת גמל בניגוד להוראות לפי סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, כמשמעותם בסעיף 87(א)(2) לפקודת מס הכנסה, העברתם לאחר, שעבודם או עיקולם לפי סעיף 25 לחוק האמור;

(5ה) מתן ערבות או מתן הלוואה; ואם ניתנה הסמכה מפורשת למתן הלוואה – בסכום העולה על הסכום שנקבע בהנחיות המקדימות או בסכום העולה על 100,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך;

(5ו)  התחייבות לביצוע פעולה מהפעולות המנויות בפסקאות (1) עד (5ה);

(6)   פעולה אחרת שבית המשפט קבע, בצו המינוי או לאחר מכן, כטעונה אישור כאמור.

 

חובות דיווח לפי חוק השליחות

כפי שצוין האפוט' הוא גם שליח של החסוי ולכן חלות עליו גם חובות לפי חוק השליחות. 

חובות הדיווח לפי חוק השליחות מפורטות בסעיף 8 (1) לחוק הקובע כי יגלה לשולח כל מידע הקיים הנוגע לשליחותו וייתן לו דין וחשבון על פעולותיו.

 

חובות דיווח לפי חוק הנאמנות

האפוטרופוס חייב לנהל חשבונות של כספי החסוי בהתאם לסעיף 7 לחוק הנאמנות ולתת דיווח לחסוי שהינו הנהנה מכספו וכן למסור לו כל מידע סביר שיתבקש על ידו.

 

שכר אפוטרופוס בן משפחה

בן משפחה שמונה אפוט' על ידי בית המשפט זכאי לקבלת שכר והחזר הוצאות על פועלו, אותן הוכיח שהוציא מכיסו. 

את הבקשה לקביעת שכר והחזר הוצאות יש להגיש בחלוף 6 חודשים ממועד המינוי ולפרט בה את הנימוקים לזכאות בן המשפחה. 

ישנן טבלאות שכר מפורטות לאפוט' המבוססות על סוג המינוי (אפוט' לגוף, לרכוש או לגוף ולרכוש), מקום מגוריו של החסוי (במסגרת קהילתית כגון משפחה או במעון, מוסד סיעודי. 

טבלאות השכר מתעדכנות במסגרת ב-תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (כללים בדבר קביעת שכר לאפוטרופסים), תשמ"ט-1988. 

בית המשפט יקבע שכר לאפוט' בתנאי שהאפוטרופוס הכללי יודיע שהאפוטרופוס המבקש שכר פועל בהתאם לחוק וזכאי לשכר. 

את שכר האפוטרופוס משלם החסוי מתוך רכושו.

 

מינוי "תומך החלטות" במקום מינוי אפוטרופוס

"אל תשליכני לעת זקנה" (תהילים, פרק ע"א)

מינוי אפוטרופוס הינו אחד ההסדרים השכיחים ביותר לשמירה על האינטרסים של קשישים תוך הגבלת האוטונומיה שלהם. המינוי נעשה בד"כ בכפוף לאבחון המצביע על לקות כלשהי הפוגעת בכושר השיפוט של הקשיש, ומגבילה בהכרח את יכולתו לנהל את ענייניו השונים ולקבל החלטות משפטיות.

לא ניתן להתעלם מכך שהרבה מאוד קשישים שאין להם משפחה תומכת אינם בהכרח במצב המצדיק מינוי אפוטרופוס או החלת חוק החוסים. אותם קשישים מתפקדים בקהילה ובלתי ניתן כמעט לצפות את הידרדרותם ואת השלב בו הם עלולים לעבור למצב של סיכון עצמי או הסביבה. לצערנו גם שירותי הרווחה העירוניים אינם מסוגלים למפות את כל הקשישים ולהגיע אליהם כדי להושיט להם עזרה וסיוע במידת הצורך.

במרבית המקרים אותם קשישים חשופים לבקשות למינוי אפוטרופוס שמוגשות לבתי המשפט בין אם לבקשת בני המשפחה ובין אם לבקשת רשויות הרווחה, והם נותרים ללא הגנה מספקת על זכויותיהם.

לבתי משפט מוגשות מדי יום ביומו עשרות בקשות למינוי אפוטרופוס כאשר לעיתים די בתעודה רפואית חלקית, המכריזה על האדם כבלתי כשיר או לחילופין די בתסקיר עו"ס התומך בבקשה ובבן משפחה המסכים להתמנות לאפוטרופוס כדי שבית המשפט לענייני משפחה ימנה אפוטרופוס גם על גופו וגם על רכושו, וזאת, מבלי שהקשיש עצמו יהיה נוכח בדיון. לעיתים רחוקות הגבלת הכשרות ומינוי אפוטרופוס נעשים במינוי של קבע וללא הגבלה או פיקוח על טיב ואיכות הטיפול.

בשנים האחרונות הופנתה בעולם ביקורת רבה כלפי השימוש הרחב והשכיח במוסד האפוטרופוס, וזאת לאור הפגיעה הקשה בחירותו של האדם, ומדינות מערביות החלו לאמץ מודל אחר כדי לאזן בין הגבלת האוטונומיה, לבין הרצון לעזור לבגירים בעלי יכולת אשר זקוקים לסיוע בקבלת החלטות.

מודל "תומך החלטות" המסייע לחלק מאוכלוסיית הזקנים בעלי לקות מנטאלית או ירידה קוגניטיבית כזו או אחרת, מיושם במספר מדינות מערביות. כך למשל, באלברטה שבקנדה ישנו מודל שתכליתו לסייע לבגירים בעלי יכולת לקבל החלטות אך זקוקים לסיוע בכך וכן גם בשוודיה- קיים מודל "המנחה' God Man","אשר תפקידו לעזור בניהול ענייניו של הנזקק תוך התייעצות עמו ובהסכמתו.

 

מודל תומך החלטות

מודל "תומך החלטות" מתיישב עם האמנה בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות שהתקבלה באו"ם בשנת 2006 ובשנת 2012 ישראל אשררה אמנה זו ועל כן היא מחויבת ליישמה כאמור באמנה:

"מדינות שהן צדדים (לאמנה) תנקוטנה באמצעים הולמים על מנת להבטיח לאנשים בעלי מוגבלויות גישה לתמיכה שהם עשויים להזדקק לה, על מנת לממש את כשרותם המשפטית"

והנה לראשונה בישראל בית המשפט לענייני משפחה בחיפה –כב' הש' אספרנצה אלון- נעתרה לבקשה למנות לחולת אלצהיימר בת 78 את חברתה כ-"תומכת החלטות", שתהיה איתה ולא במקומה לצורך סיוע בניהול ענייניה הכספיים, ליווי ותמיכה בקבלת החלטות, וזאת כחלופה למודל הקיים והידוע של מינוי אפוטרופוס שהוא אחד ההסדרים השכיחים ביותר להגבלת האוטונומיה של הזקן.

השופטת נימקה את החלטתה החדשנית בכך שהיא מתחשבת בחירות האדם לקבלת החלטות על מהלך חייו.

הבקשה הוגשה על פי סעיף 68 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב- 1962 שעניינו –"בקשה לאמצעי שמירה", על ידי הקליניקה לזכויות זקנים וניצולי שואה באוניברסיטת בר אילן, עמותת 'יד ריבה- סיוע משפטי לקשיש' ושירותי הרווחה חיפה-המדור לזקן ובתמיכה לבקשה צורפו חוות דעת רפואיות ותצהירי הסכמה.

המבקשת – אישה כבת 78 אלמנה ואם לבן המתגורר בחו"ל מזה שנים, עלתה ארצה לפני 10 שנים ומתגוררת במקבץ דיור לזקנים בחיפה. באישור הרפואי שצורף בתמיכה לבקשה פורט כי היא סובלת ממחלת אלצהיימר מתקדמת, אינה מתמצאת בזמן ובמקום, אינה מסוגלת לדאוג לעצמה, זקוקה לעזרה בתפקודה היומיומי ולא יוצאת לבדה מהבית ללא ליווי של חברתה- ידידתה הקרובה מזה שנים. מומחית בתחום הגריאטריה של מכבי שירותי בריאות שבדקה את המבקשת המליצה כי תקבל ייעוץ בניהול כספיה והעריכה כי בשלב זה אינה זקוקה למינוי אפוטרופוס. המבקשת הביעה התנגדות למינוי אפוטרופוס עבורה והביעה את רצונה, כי חברתה, עליה היא סומכת תמשיך ללוותה, לתמוך ולסייע לה בניהול ענייניה הכספיים, וזאת מתוך האמון הרב שהיא רוכשת לה כבר תקופה ארוכה ומזה כ- 16 שנה.

עו"ס המדור לזקן בעיריית חיפה התרשמה כי המבקשת סובלת אמנם מירידה קוגניטיבית, העלולה להשפיע על מסוגלותה לנהל את ענייניה הכספיים, אך אין היא מסכנת את עצמה.

במקרה שנידון בפני השופטת נתבקש בית המשפט לעשות שימוש במודל "תומך החלטות" כחלופה לאפוטרופסות המודל מתבסס על התפיסה, כי כל האנשים הם בעלי כשרות משפטית, ועל כן יש מקום לסייע ולתמוך באלו שמתקשים בקבלת החלטות ובביצוע פעולות משפטיות, וזאת במקום מינוי מקבלי החלטות חלופיים, כמו אפוטרופוס. מודל זה מבקש להעצים את היחיד, להגן עליו בשיתוף עמו, לסייע לו לקבל החלטות בעבור עצמו על פי רצונותיו והשקפותיו ובכך למנוע פגיעה בחירותו.

הטיעונים המשפטיים עליו התבסס המודל המוצע בבקשה היו כדלקמן:

לטענת ב"כ המבקשת סעיף 33(א)(4) לחוק מורה, כי אפוטרופוס ימונה למי "שאינו יכול… לדאוג לענייניו" ו- "אין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו". גם מכוח סעיף זה, ניתן לקבוע חלופה לאפוטרופסות באמצעות תומך, כלומר, מי שמוכן לדאוג לענייניו של אדם אחר וזכה להסמכה. לפי לשון הסעיף- זו למעשה ברירת המחדל הראשונה (אפוטרופוס ימונה למי שאינו יכול… ושאין אדם מטעמו). במקרה זה, התומכת פועלת עם הנתמכת, עבורה ובשמה מזה תקופה ארוכה ביותר של כ- 16 שנים, כהסדר רצוני מתוך בחירה חופשית והסכמה של שני הצדדים, ולאחר שהנתמכת שבה וגילתה רצונה בכך. משמע, יש מי שמוכנה לדאוג לענייניה של הנתמכת.לטענתם, יישום מודל "תומך החלטות" עולה בקנה אחד עם הוראות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו המכיר באוטונומיה כזכות יסוד ומאפשר פגיעה בה רק באופן מידתי כשאין חלופה ראויה ופחות פוגענית. ב"כ המבקשת מדגישים כי לאחר בחינת נתוניה של המבקשת, שנשקלו במסגרת צוות רב מקצועי, אשר כלל את נציגי שירותי הרווחה, עמותת 'יד ריבה- סיוע משפטי לקשיש' והקליניקה לזכויות זקנים וניצולי שואה באוניברסיטת בר אילן, הם סבורים כי המקרה דנן מתאים להחלת מודל "תומך החלטות" במתן סיוע למבקשת (הנתמכת), בניהול ענייניה הכספיים על ידי התומכת.

עוד נטען על ידי ב"כ המבקשת כי המודל המוצע עדיף מלהשאיר את המצב כמו שהוא. המתווה החדש המוצע קיים במדינות מערביות ומעוגן באמנה שישראל אישררה והוא נותן תוקף ופיקוח למצב שקיים בפועל. לטעמם, יש ליתן פרשנות דינמית ההולמת את רוח הזמן, ובמונח 'במקומו' המופיע בסעיף 33(א)(4) לחוק, יש לקרוא 'יחד עמו'.

המבקשת חפצה שהחברה התומכת תלווה אותה. היא מעוניינת במעורבותה, אך לא במקומה. לתומכת יש אחריות, היא מחויבת לסייע ולדווח אם מצבה של המבקשת יתדרדר. היא תקבל הדרכה וליווי אחת לחודש. בפגישה יהיו התומכת, הנתמכת, נציגי הרווחה, נציגת 'יד ריבה' ונציגת הקליניקה לזכויות זקנים וניצולי שואה. מצב זה עדיף ממצב בו אין רשת תמיכה לא למבקשת ולא לתומכת. עוד מציין ב"כ המבקשת כי מתווה זה קיים בארגון 'בזכות', עבור צעירים מוגבלים ויש לאמצו וליישמו גם בזקנים.

על מנת לשכנע את בית המשפט לאימוץ המודל פורטו היתרונות הרבים של המודל המוצע:

א. לא תישלל מהקשיש השליטה המלאה על אורח חייו, איכות חייו ורווחתו.

ב. אימוץ המודל יעצים את הקשיש יעניק לו ביטחון, יחזק את תחושת העצמאות וכן לא מאיין את השליטה על חייו.

ג. הליווי שיקבל הקשיש מהתומך יזכה לפיקוח ובקרה באשר לאיכות הטיפול וטיב הטיפול וסיפוק צרכיו.

ד. התומך יחויב לאפשר לנתמך לשמור על עצמאותו, רצונו החופשי ובחירתו.

ה. הסכמת התומך למתן תמיכה היא ללא כל תמורה אלא בהתנדבות ובעקבות ההיכרות הממושכת בין השניים

ו. ידוע לתומך כי הנתמך רשאי בכל עת להודיע על ביטול התמיכה באופן חד צדדי וכי די בכך שלא יהיה עוד תוקף לתמיכה מטעמה;

ז. התומך מחויב למסור על כך הודעה למחלקת הרווחה בעירייה ללא דיחוי.

ח. התומך מתחייב להשתתף במפגש מקצועי המתקיים אחת לחודש.

כב' הש' אספרנצה אלון נעתרה לבקשה וקבעה בהחלטה תקדימית כדלקמן:

"לאחר שבחנתי הנסיבות הקונקרטיות של המבקשת ושל התומכת, את היקף הליווי והתמיכה הניתן לשתיהן, את ההתחייבות שנוטלת על עצמה התומכת להיות עם ולא במקום, מחויבת לסייע ולדווח אם מצבה של הנתמכת הדרדר ומחויבת לקבל הדרכה אחת לחודש, אני מאמצת את מודל 'תומך החלטות' ונותנת לו תוקף של החלטה למשך 6 חודשים מהיום"

עוד הוסיפה השופטת הנכבדה:

"בראייה לעתיד, צופה אני כי יישום המודל בשטח יביא עמו תהיות וקושיות:- טשטוש הגבולות בין מודל זה לבין המודל הקיים והשמרני- אפוטרופסות, מצבי משבר בין התומך לבין הנתמך,האם יש להעדיף תומך מקצועי וחיצוני, או שיש ליתן עדיפות לדמות מוכרת, האם המודל המוצע מעניק ליווי תואם למקרים בהם הפן הרכושי מורכב יותר, או שיש לאמצו רק במקרים בהם ההכנסה מוגבלת וידועה ועוד שאלות שיעלו ויבואו מתוך הניסיון בשטח.

יחד עם זאת, אני בדעה כי יש לאמץ וליישם מודל זה המעניק אוטונומיה למבקשת, מכבד את כבודה ועצמאותה תוך הגנה מידתית. טיב הליווי ואיכותו נתונים לפיקוח ובקרה באופן שוטף. למבקשת נתפרת 'חליפה אישית' התואמת את צרכיה וזוכה לליווי אישי וצמוד. מנגנון זה אף נותן מענה, לעומס הרב המופקד על שירותי הרווחה אך אין בו כמתן פטור לשירותי הרווחה מתפקידם ומחובתם".

 

לסיכום:

אין בלבנו ספק כי למודל המוצע שזכה לכינוי: "תומך החלטות" יתרונות רבים כפי שאכן פורטו על ידי ב"כ המבקשת במקרה דנן, וכי אימוצו על ידי שופטים נוספים במקרים דומים ישמור על זכויות הקשישים יעניק להם ביטחון, יחזק את תחושת העצמאות ולא יאיין את השליטה על חייו, וככל שיוגשו בקשות דומות לבתי המשפט יתקבלו החלטות דומות ובכך נהיה כולנו כחברה נשכרים.

ברי כי המודל אינו מתאים לכל קשיש וקשיש וכל בקשה תיבחן לגופה ועדיין יהיו מקרים רבים אחרים שהמודל הקיים של מינוי אפוטרופוס חרף כל המגרעות שלו יתאים להם יותר.

יחד עם זאת כאשר מונחת כיום לפני הקשיש ובני משפחתו בעקבות ההחלטה ואימוץ המודל החדש אופציה נוספת בעלת יתרונות רבים, מן הראוי לבחון אותה בטרם פנייה לבית המשפט בבקשה לשמירת ענייניו של קשיש.

ההחלטה התקדימית ניתנה ביום, י"ט ניסן תשע"ה, 08 אפריל 2015. בתיק א"פ 43640-01-15 08/04/2015 בבית משפט לענייניי משפחה חיפה על ידי כב' הש' אספרנצה אלון .

את המבקשת ייצגו בדיון : עו"ד שלומית ברנס, עו"ד ד"ר מיקי שינדלר ועו"ד ד"ר מיטל סגל רייך

 

העוקץ הניגרי והעוקץ הספרדי- על ירושות ומכתבי עוקץ.

אם טרם  קיבלתם מכתב עוקץ לתיבת המייל שלכם אז קיימות שתי אפשרויות לכך: או  שאתם ברי מזל ולפיכך נחסך מכם הסיכוי הקלוש ליפול בפח, או שזה ככל הנראה יגיע בקרוב, ולפיכך כדאי לכם לקרוא את ההמלצות המובאות כאן כדי לדעת איך להיערך לאפשרות הזו.

מידי פעם אני נתקל בלקוחות שמגיעים אלי עם  סיפור חדש הקשור למכתבי העוקץ, אשר ככל הנראה מסרבים להיעלם מן העולם ובמשך השנים תפוצתם אף גדלה נוכח מהפכת הדואר האלקטרוני המאפשר את תפוצת המכתבים בצורה אסטרונומית ללא עלויות המשלוח.

מהם אם כן אותם "מכתבי עוקץ" והאם באמת קיים סיכוי שמישהו הוריש לנו מיליונים מבלי שידענו על קשרי המשפחה עמו לפני מותו, או שמא המדובר בתרגיל הונאה מחוכם?

 

"העוקץ הניגרי" וכיצד הוא פועל?

מדובר  במכתבים הנשלחים מסתבר לכל רחבי העולם ולא רק לישראל המפרטים הצעות מפתות לעסקה המגלמת בתוכה ריווח עצום ללא כל מאמץ או סיכון מצידם של המסכימים.

ממש בהתחלה היו אלו מכתבים שנשלחו בדואר רגיל מגורמים שונים כגון בכירים במשטר הניגרי ( ומשום כך זכו לכינוי "העוקץ הניגרי") בהם ציינו הפונים כי ברשותם מיליוני דולרים שמקורם בעסקאות נפט ומכר אחרות אשר אין באפשרותם להוציא מהמדינה.

העסקה המוצעת היתה יחסית מאד פשוטה לפיה בתמורה לשימוש בחשבון הבנק של הנמען הציעו אותם נוכלים עמלות גדולות מהכספים שיפקדו בחשבונו.

בד"כ נתבקשו הנמענים למסור פרטים ראשוניים ובניהם פרטי חשבון בנק ולאחר מסירת הפרטים זייפו הנוכלים את ההרשאה למשיכת כספים. בשיטה אחרת בה פעלו ביקשו מ"הקורבן " לשלוח לניגריה "מכתב כוונות", שיעיד על קשר עסקי כביכול בין הצדדים ובתמורה הובטחו עמלות מכספים שיעברו דרך חשבונות הבנק שלהם עבור שירותים או סחורות שכביכול סופקו.

בכל המקרים לאחר יצירת הקשר הראשוני, נתבקש הקורבן להעביר סכומי כסף גדולים לחשבון מיוחד בחו"ל כדי לשכנע במצג שווא שהוא בעל יכולת כלכלית ובמרבית אם לא בכל המקרים בסופו של דבר הכספים מוצאים את דרכם אל הנוכלים בלי דרך חזרה                                    .

השנים נקפו והשיטות של הנוכלים עלו מדרגה ונוספו אף שיטות מרמה חדשות, כגון השקעה באגרות חוב הנושאות תשואה ריאלית גבוהה שכמובן אינן קיימות בפועל.

כך למשל לאחר המלחמה בעירק שנסתיימה בקריסת המשטר של סאדאם חוסיין  נולדה גרסה חדשה/ישנה אשר במסגרתה נשלחו מכתבים מגורם שהציג עצמו כמליונר מקומי המבקש עזרה להוציא את כספו מעיראק על ידי הפקדת הכסף בחשבון ה"קורבן" .

השיטה היא אותה שיטה כאשר בתמורה להסכמה הובטח ל"קורבן" לקבל אחוז מסוים מערכם של הכספים, וגם כאן לאחר יצירת הקשר נתבקש ה"קורבן" להפקיד כספים בחשבון בחו"ל עבור דמי טיפול ועמלות שונות.

ואיך אפשר בלי הצד היהודי אשר גם הוא באופן טבעי לא נפקד ממכתבי העוקץ. ואכן הצעות רבות נשלחו ל"קורבנות יהודים" קרובי משפחה של ניצולי שואה, שנדרשו להעביר כספים שכביכול "נשכחו" בבנקים, והשייכים לאותם ניצולי השואה, ואשר בתמורה לעמלה מועברים לגורמים שונים בעולם.

כאמור מהפכת האינטרנט אפשרה לנוכלים להגדיל את תפוצת המכתבים ללא עלויות כאשר הם נעזרים בכתובות דואר אלקטרוני. במידה ומוגשת תלונה נגדם למנהלי האתרים, בד"כ נסגרים חשבונות הדואר, אך הנוכלים יכולים בנקל לפתוח חשבון חדש תוך זמן קצר ויספקו לכם הסבר מניח את הדעת לכך.

גרסה מודרנית של העוקץ הניגרי הקרויה "העוקץ הספרדי".

 

מקרה אחד שהגיע לטיפולי לפני מס' שנים דמה להפליא למקרה אחר שפורסם לפני כן  בעיתון החרדי: "מקור לדעת".

באותו המקרה שפורסם בעיתון הנוכלים מספרד הצליחו ללכוד חרדים ברשתם, וניסו להוציא מהם עשרות אלפי שקלים ע"י עוקץ מתוחכם שסיפר על ירושה שממתינה מקרובי משפחתם.

ראוי לציין כי באותו המקרה דווח על ידי העיתון החרדי כי גם עורך הדין אליו פנו לקבל יעוץ משפטי, נפל בפח ככל הנראה ורק בשל תושייה של הלקוח ממש ברגע האחרון נמנע הנזק.

במקרה המדובר התקבל מכתב באנגלית מעו"ד בספרד באחד הבתים החסידיים שבישוב החרדי בית"ר עילית. במכתב כתב אותו "עו"ד מספרד" נטען עח ידי הכותב כי הוא אחראי על חלוקת ירושה של אישה שנפטרה לפני תקופה מסוימת, ושמה של האישה הוא כשם משפחתו של האברך. במכתב נאמר כי אותה אישה הורתה בצוואתה להוריש את כספה לאותו אברך מבית"ר עילית, שכן הוא כפי שנטען במכתב קרוב רחוק, מכיוון ששם משפחתו זהה לשמה. עוד נאמר במכתב כי המנוחה  מבקשת להוריש לאותו אברך את כספה, ובין היתר  ביקשה שיקראו לאחת הילדות שתיוולד על שמה. הסכום שאותה אישה  גלמודה הותירה אחריה עמד על למעלה מ-700 אלף יורו.

ראוי לציין כי אותו האברך שקיבל את המכתב, פקפק באמינותו, שכן מעולם לא שמע על אותה "קרובת משפחה" כביכול,  אך בדיקות ראשוניות שהוא ערך הבהירו לו כי אכן בספרד נפטרה אישה העונה לשם זה.

האברך עשה את המעשה הנכון מבחינתו ופנה לעו"ד ידוע כאן בישראל, על מנת שיתחיל לבדוק את שאר הנתונים, והאם אכן המקרה אינו זיוף. עוה"ד חזר לאברך כעבור מספר ימים, עם מסקנה כי אכן  מדובר במקרה אמיתי, כיוון שלפי בדיקותיו אותה אישה אכן נפטרה לפניי כחודשיים. גם קרבת המשפחה של האברך לאותה אישה נבדקה, ואכן אומת כי קיים קשר רחוק.

לאור הממצאים שלא העלו חשד כלשהו למעשה נוכלות החל האברך בהכנה לנסיעה לספרד ביחד עם עוה"ד, אך ממש ברגע האחרון החליט לפנות לשגרירות ספרד בישראל.

כשסיפר האברך את הסיפור לנציגי השגרירות הספרדית, התברר כי נפל למלכודת של קבוצת נוכלים מספרד.

לדברי הנציגים בשגרירות הספרדית מסתבר כי מספר חרדים כבר נפלו בפח של אותם נוכלים מתוחכמים שהצליחו להשיג מסמכים נכונים, ועבדו יחד עם עורכי דין מקומיים בספרד, ודרך רשת האינטרנט הגיעו לקרובי משפחה רחוקים. לדבריהם כאשר הגיעו לספרד התברר לאותם אנשים כי עליהם לשלם במזומן לעו"ד סך של  35,000 $ לשם פתיחת תיק  ולאחר ששילמו נעלמו הנוכלים.

 

כיצד נראה מכתב עוקץ?

להלן דוגמה למכתב עוקץ במקרה שמישהו מכם בכל זאת "יזכה" לקבל מכתב שכזה) הטעויות במקור) .

I am Barrister Nelson K.Graham, a solicitor at law, personal attorney to Mr.P.B.xxxx, a national Of your country, who used to work with Shell Development Company in Lome Togo. Here in after shall be referred to as my client. On the 21st of April 2000, my client, his wife and their only daughter were involved in a car accident along Nouvissi express Road. All occupants of the vehicle unfortunately lost there lives. Since then I have made several enquiries to your embassy here to locate any of my clients extended relatives this has also proved unsuccessful

 After these several unsuccessful attempts, I decided to track his last name over the Internet, to locate any member of his family hence I contacted you. I have contacted you to assist in repatriating the fund valued at US$20.5 million left behind by my client before it gets confiscated or declared unserviceable by the Security Finance Firm where this huge amount were deposited. The said Security Finance Company has issued me a notice to provide the next of kin or have his account confiscated within the next twenty one official working days.

Since I have been unsuccessful in locating the relatives for over 2 years now, I seek the consent to present you as the next of kin to the deceased since you have the same last names, so that the proceeds of this account can be paid to you. Therefore, on receipt of your positive response, we shall then discuss the sharing ratio and modalities for transfer. I have all necessary information and legal documents needed to back you up for claim. All I require from you is your honest cooperation to enable us see this transaction through I guarantee that this will be executed under legitimate arrangement that will protect you from any breach of the law. Please get in touch with me through the  above email for more details.

Best Regards

Barr. NELSON K.GRAHAM.Esq

קיבלתם מכתב עוקץ? הנה כמה עצות שימושיות.

א. לזרוק את המכתב ולהימנע מכל קשר עם השולח. פשוט כך. העובדה שקיבלתם מכתב אינה צריכה להדיר שינה מעיניכם כל עוד אתם לא משתפים פעולה עם השולח ומפסיקים לאלתר כל קשר עמו.

ב. פי שתואר לעיל בעקבות מהפכת האינטרנט השימוש במכתבים באמצאות הדואר האלקטרוני מאפשר לנוכלים להגדיל את תפוצת המכתבים והם נעזרים בכתובות דואר אלקטרוני .לצערי במידה ותגישו תלונה למנהלי האתר, הם יוכלו לכל היותר לסגור את חשבון הדואר אך הנוכל יוכל בנקל לפתוח חשבון חדש תוך זמן קצר ויספק הסבר לפתיחת החשבון החדש לפיכך נראה לי כי הגשת תלונה למנהלי האתר ממנו נשלח המכתב אינה אפקטיבית.

ג. בכל מקרה חשוב מאד לא למסור פרטים מזהים שלכם ולא למסור בשום פנים ואופן פרטי חשבון בנק לגורמים לא מוכרים או לשלוח צילום של דרכון או כל מסמך אחר לכתובת הנוכל.

ד. כדי להיות ממש רגועים אני ממליץ לפנות לסניף הבנק בו הנכם מנהלים חשבונות, ולעדכן את פקידי הבנק על הפניה אליכם ולבקש מהם לקבל עדכון מיידי על כל פניה חשודה או בקשה להעברת כספים מהחשבון.

ה. מומלץ להגיש תלונה במשטרת ישראל למרות שאני בספק כי התלונה תביא ללכידת הנוכלים.

ו. אם בכל זאת אתם חושבים שאולי מדובר במכתב אמיתי רצוי להתייעץ עם עו"ד מנוסה בתחום אשר בוודאי יוכל לעזור לכם לפתור את התעלומה ואולי להוביל אתכם בבטחה אל חוף מבטחים או כל הדרך אל הבנק.

ז. לפני שאתם פונים לעו"ד מומלץ לערוך השוואה פשוטה בין המסמכים שנשלחו לכם לבין מסמכים אחרים דומים הקיימים בישראל ובעולם ואשר נשלחו לנמענים נוספים וזאת על ידי חיפוש פשוט באתרי אינטרנט. החיפוש יכול להיות מבוצע לפי מילות מפתח שמופיעות במכתב שנשלח אליכם. במידה ותתחוור לכם מהשוואה בין המסמך שקיבלתם למסמכים אחרים המופצים באתרי אינטרנט שונים, תמונה עובדתית ברורה שאינה מותירה כל מקום לספק, לפיה המכתב דומה ברובו למכתבים אחרים שנשלחו למס' רב מאד של אנשים בישראל ובעולם, הרי שמדובר בשיטת עוקץ המכונה "העוקץ הניגרי".

 

לסיכום:

המאפיינים של מכתבי העוקץ חוזרים על עצמם. המרכיבים לזיהוי הינם: סכומי עתק, עמלות שמנות למקבלי המכתב, סיפור שהסבירות שלו נמוכה, עורך דין או איש מפתח בכיר שמוכן לעזור בהעברת הכסף ולרוב גם לחץ זמן לסיום הטיפול. למרות שהסיפורים נראים דמיוניים הרי שהנוכלים יודעים שימצא הפתי שיסתנוור מהאפשרות לעשות כסף גדול. במקרה הנ"ל לאחר יצירת הקשר עם הנוכלים, יקבל הקורבן פרוט מדויק של הוצאות אחרונות כיד הדמיון הטובה של הנוכלים, הדרושות לפני העברת הכספים. מה הם כמה אלפי דולרים לעומת מיליוני הדולרים שנמצאים בדרך!

הלקח הוא שגבינה חינם יש רק במלכודת עכברים!

 

 

מסמך הבעת רצון

מסמך הבעת רצון הוא מסמך משפטי המאפשר להורה של קטין או אפוטרופוס שהוא בן משפחה של קטין או בגיר, לציין מי יהיה האפוטרופוס שיחליף אותו בעתיד.

מסמך הבעת רצון מתייחס למקרים בהם האפוטרופוס לא יהיה מסוגל לדאוג אותו אדם (קטין או בגיר) אשר הוא משמש לו כאפוטרופוס, או, בעת פטירתו של האפוטרופוס (על ידי מתן הוראות בצוואתו).

האדם אשר עורך את מסמך הבעת הרצון ("עורך המסמך") והאדם אשר הוא מבקש שיחליפו בתפקיד האפוטרופוס ("האפוטרופוס המחליף") חייבים להיות מעל גיל 18.

על האדם אשר האפוטרופוס מבקש שיחליף אותו בתפקידו ("האפוטרופוס המחליף") להסכים לשמש בתפקיד, לקרוא את המסמך ולחתום עליו.

המסמך יכול להיעשות רק על ידי עו"ד עם כרטיס חכם, שעבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי.

את מסמך הבעת הרצון מפקידים לידי האפוטרופוס הכללי.

 

בית המשפט ייתן עדיפות למינוי המבוקש ויורה לאפוטרופוס לפעול בהתאם להנחיות שפורטו במסמך הבעת הרצון או בצוואה של האפוטרופוס הנוכחי

האפוטרופוס המחליף– האפוטרופוס המחליף שיתמנה על ידי בית המשפט יהיה מוסמך לפעול בשם האדם תחת האפוטרופסות ,בעניינים הרכושיים, הרפואיים  או האישיים, כולם או חלקם.

אפוטרופוס לעניינים אישיים ידאג לרווחתו האישית של האדם (הקטין או הבגיר), לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים

אפוטרופוס שימונה לעניינים רפואיים ידאג לעניינים הבריאותיים בלבד.

אפוטרופוס לענייני רכוש ידאג לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם.

לאחר המינוי, האפוטרופוס המחליף יהיה כפוף לפיקוח האפוטרופוס הכללי.

 

עריכת מסמך הבעת רצון

העריכה תיעשה במקרה שהאפוטרופוס הנוכחי ירצה לבחור אפוטרופוס מסוים שיחליף אותו בעתיד, או לתת לו הנחיות מסוימות.

עורך המסמך יכול לציין רק את זהות האפוטרופוס המחליף או רק לתת הנחיות מסוימות והוא יכול לציין את שני הדברים יחד.

עורך המסמך יכול לציין אפוטרופוס יחיד או מספר אפוטרופוסים.

 

מי רשאים לערוך מסמך הבעת רצון

אפוטרופוס מכהן נוכחי שהוא קרוב משפחה (בן, בן זוג, הורה, אח, סב) של האדם לו הוא מונה כאפוטרופוס על ידי בית משפט

"אפוטרופוס למעשה" – מי שדואג בפועל לענייניו של האדם גם במקרה שלא ניתן צו מינוי אפוטרופסות על ידי בית משפט.

 

מינוי אפוטרופוס מחליף לקטין או בגיר

לקטין יכול להתמנות אפוטרופוס מחליף שהוא אדם יחיד, או מספר אנשים

לבגיר יכול להתמנות אפוטרופוס מחליף שהוא אדם יחיד, או מספר אנשים או תאגיד אפוטרופסות

 

קבלת שכר על ידי האדם שמונה לו אפוטרופוס

בית המשפט רשאי לקבוע שכר לאפוטרופוס אשר ישולם מכספו של האדם, בהתאם לקבוע בתקנות בנושא השכר.

השכר ישולם מכספו של האדם שמונה לו אפוטרופוס.
כמו כן, האפוטרופוס זכאי להחזר הוצאות סבירות שהוציא במסגרת תפקידו כאפוטרופוס.

 

עו"ד אבירם בורוכוב הינו בעל רישיון ממשרד האפוטרופוס הכללי לעריכת מסמך הבעת רצון . 

עורך דין אבירם בורוכוב בעל ניסיון רב בלווי הלקוחות והמשפחה בהליך המורכב והרגיש מול האפוטרופוס הכללי ומילוי הטפסים הנדרשים לצורך עריכת מסמך הבעת רצון.

דילוג לתוכן